แผนกวิชาโยธาเข้าร่วมแข่งขันกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน
แผนกวิชาโยธาเข้าร่วมแข่งขันกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน
แผนกวิชาโยธาเข้าร่วมแข่งขันกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน